İşbu Site Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde yer alan:
Site: otelplus.net isimli internet sitesini
Üye: Site’ye üye olan ve/veya sitede sağlanan hizmetlerden yararlanan gerçek kişiyi
Kurumsal Üye: Site’de yayımlanan kurumun; sahip veya yöneticilerini ifade etmektedir.

Sözleşmenin Konusu

OtelPlus’ın amacı kurum olarak anılan tüm tüzel kişiliklerin temel iletişim bilgilerini talepte bulunan tüm kullanıcılara ulaştırmak, üye kurumların; ürün, hizmet, çalışan yönetimi, eleman ilanı gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaya çalışmaktır. İş bu sözleşmenin konusu OtelPlus üyeleri ile OtelPlus arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek, OtelPlus aracılığı ile Kurumsal Üyeler ve Bireysel Üyeler arasında kurulan mesafeli satış sözleşmeleri hususunda üyelere ön bilgi vermek ve de OtelPlus aracılığı ile Kurumsal Üyeler ve Üyeler arasında ilgili kampanyanın satın alınması ile kurulacak mesafeli satış sözleşmelerinin genel esaslarını belirlemektir.

Sözleşmenin Yürürlüğü ve Değiştirilmesi

Üye, OtelPlus’ın kullanım şartlarını siteye üye olmak, siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla okuduğunu, anladığını ve bu koşullar ile bağlı olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. OtelPlus bu koşullarda ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere değişikler yapma hakkını saklı tutar. Güncel kullanım koşulları, sitenin her ziyaret edilişinde sitenin ilgili yerinde bulunabilir ve üye bilgisayarına kullanım koşullarının güncel halini PDF formatında indirilebilir. Değişen koşulları kabul etmeyen üyelerimizin, üyeliğine son vermesi gerekmektedir. Üyenin bu koşul değişikliklerinden sonra site üyeliğine devam etmesi ve/veya sitede ilan veya teklif edilen satışlara katılması, OtelPlus tarafından, üyenin bu koşullardaki değişiklikleri kabul ettiği şeklinde anlaşılacaktır. Bu nedenlerle kullanıcı sitenin bu kısmını düzenli olarak ziyaret edip değişiklikleri takip edeceğini kabul ve taahhüt eder.

OtelPlus'ın hak ve yükümlülükleri

OtelPlus internet aracılığı ile OtelPlus.com isimli web sitesinde, Kurumsal Üyeleri’nin kurumlarına ait iletişim ve adres bilgileri ile hizmet ya da mallarına ilişkin bilgilerini yayımlar ve bu bilgilerin 3. kişilere ulaştırılmasını sağlar. Girilmiş bilgilerin doğruluğundan Kurumsal Üyeler yükümlüdür. OtelPlus hizmetleri, Sitede yayımlanan bilgiler ve görsellerin tamamı Kurumsal Üyeler tarafından oluşturulur. OtelPlus bu bilgi ve görsellerin doğruluğu kalitesi ve tamlığı hakkında herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Cayma Hakkı

Şayet tüketiciyseniz, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığınız malı malın teslim tarihinden; satın aldığınız hizmeti ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin iade edebilirsiniz. Cayma bildiriminizi e-mail yolu ile Site’ye ya da posta yolu ile iş bu Sözleşmenin tanımlar kısmında adresi belirtilen OtelPlus’a yapabilirsiniz.

Kişisel Veriler

Siteye üye olmakla, üyeliği devam ettirmekle Üyelik Sözleşmesini kabul etmiş ve de kişisel bilgilerinizin OtelPlus tarafından istatistiksel ve diğer amaçlarla kullanılmasına muvaffakat etmiş olursunuz.

Telif Hakkı

OtelPlus ve Üye İşyeri mal ve hizmetlerin telif ve diğer haklarını ve aynı zamanda yayınlanan içeriklerin, bilgilerin, resimlerin, videoların ve veri bankalarının bilumum telif haklarını ve diğer hakları (bundan böyle Korunan Mülkiyet) saklı tutar. OtelPlus ve üye işyerinden önceden yazılı izin alınmaksızın Korunan Mülkiyet üzerinde değişiklik yapılması, çoğaltılması, yayınlanması, üçüncü şahıslara iletilmesi ve/veya farklı bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır. Herhangi bir elektronik imkan ile OtelPlus'ın yazılı izni olmaksızın otelplus.net sitesinden alınan belge, bilgi, görsel ve bilumum veri nedeni ile OtelPlus’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığı gibi, bunları kullananlar hakkında OtelPlus'ın her türlü cezai ve hukuki yola başvurma hakkı da saklıdır. otelplus.net sitesinin yazılımı ve veritabanına ilişkin her türlü hakları saklıdır.